Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την αγορά του franchise στην Ελλάδα
Franchise Market
bannertopleft
Shadow.gr
Γρηγόρης Μικρογεύματα - Coffeeright
PitStopPark.com
Astir Zois advert
NaraCamicie
k2 campus
iScool
Vidneo.gr
Bloodhound
piatsakalamaki
interasfalisi
hot_dog_king

Κατάλογος franchise

Βρείτε το σύστημα franchise που σας ταιριάζει...

Διάλεξε κλάδο:


Διάλεξε κατηγορία:
επιλογή δικτύου με όνομα

Ειδικοί συνεργάτες franchise

Συμβάσεις δικαιοχρήσης (franchising) και ζητήματα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Χρήσιμες ερωτήσεις - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και καταναλωτών σε επίκαιρα θέματα ανταγωνισμού, εξέδωσε το 2ο κατά σειρά ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την αξιολόγηση των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) υπό το πρίσμα των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Το ενημερωτικό αυτό δελτίο περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προς διευκόλυνση κυρίως της επιχειρηματικής κοινότητας (δικαιοπάροχων-προμηθευτών και δικαιοδόχων-μεταπωλητών). Αποσκοπεί ιδίως στην αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στην συμβατότητα με το δίκαιο του ανταγωνισμού επιμέρους συμβατικών όρων που χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα δικαιόχρησης, με βάση την πολυετή εμπειρία που έχει πλέον αποκτηθεί από σχετικές έρευνες και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ενωσιακό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ.