Μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την αγορά του franchise στην Ελλάδα
Franchise Market
bannertopleft
Shadow.gr
Γρηγόρης Μικρογεύματα - Coffeeright
PitStopPark.com
Astir Zois advert
NaraCamicie
k2 campus
iScool
Vidneo.gr
Bloodhound
piatsakalamaki
interasfalisi
hot_dog_king

Κατάλογος franchise

Βρείτε το σύστημα franchise που σας ταιριάζει...

Διάλεξε κλάδο:


Διάλεξε κατηγορία:
επιλογή δικτύου με όνομα

Ειδικοί συνεργάτες franchise

Η απουσία ρευστότητας φρενάρει τις ελληνικές εξαγωγές

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Η πτώση στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών χωρίς πετρελαιοειδή συνεχίστηκε και τον Νοέμβριο 2011. Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ για το ελληνικό εξωτερικό εμπόριο αγαθών, οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή κατέγραψαν μείωση κατά 3,1% τον Νοέμβριο 2011 συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2010, ενώ σε αξία ανήλθαν σε €1,4 δις.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πλέον σημαντική κάμψη της ανοδικής μηνιαίας πορείας καταγράφεται και στις εξαγωγές με πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, στον εξεταζόμενο μήνα οι ελληνικές εξαγωγές με πετρελαιοειδή σημείωσαν οριακή αύξηση κατά 1,1% συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2010 (διάγραμμα 1), ενώ σε αξία ανήλθαν σε €1,7 δις. Οι ελληνικές εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή σημείωσαν πτώση κατά 16,8%, ενώ με πετρελαιοειδή η πτώση υπολογίζεται σε 29,1%. Το εμπορικό έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε στα €1,2 δις, μειωμένο κατά 29,1% από τον Νοέμβριο 2010.

Διάγραμμα 1. Μηνιαία πορεία ελληνικών εξαγωγών με πετρελαιοειδή (μεταβολή % 2011/2010)

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, η κάμψη της ανόδου των ελληνικών εξαγωγών συνεχίστηκε τον Νοέμβριο 2011 παρά την αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών αγαθών κατά 20%, που έχουν αυξημένη βαρύτητα καθώς συνεισφέρουν με μερίδιο 24%. Από τους υπόλοιπους κλάδους, τα χημικά προϊόντα συνεχίζουν να καταγράφουν πτώση (-2%), όπως και τα μηχανήματα (-31%), τα διάφορα βιομηχανικά (-7%) και οι πρώτες ύλες (-28%).

Πίνακας 1. Ελληνικές εξαγωγές ανά κυριότερο κλάδο για το διάστημα Νοε 08-11

 (ποσά σε εκατ. €)

Νοε
08

Νοε
09

Νοε
10

Νοε
11

 Μερίδιο
11

 ΕΤ
11/10

 ΜΕΤ
08/11

Βιομηχανικά είδη

294,3

226,8

342,4

410,6

24%

20%

12%

Ορυκτά, καύσιμα κλπ

157,9

93,2

163,3

317,5

18%

94%

26%

Τρόφιμα και ζώα

204,7

208,9

262,0

272,3

16%

4%

10%

Χημικά προϊόντα και συναφή

181,1

183,7

201,0

196,9

11%

-2%

3%

Μηχανήματα

201,5

146,6

259,2

179,9

10%

-31%

-4%

Διάφορα βιομηχανικά

170,8

139,7

156,2

144,8

8%

-7%

-5%

Πρώτες ύλες

54,1

75,3

146,1

104,8

6%

-28%

25%

Ποτά και καπνός

62,2

33,8

46,7

53

3%

13%

-5%

Λάδια και λίπη      

24,6

20,3

25,9

26,5

2%

2%

2%

Άλλα

29,2

18,6

22,7

21,4

1%

-6%

-10%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ/ ΕΤ: Ετήσια Τάση/ ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι στο ενδεκάμηνο Ιαν-Νοέμβριος 2011 οι ελληνικές εξαγωγές με πετρελαιοειδή θα διαμορφωθούν στα €20,2 δις (μεταβολή Ιαν-Νοε 11/10: +40,4%) και χωρίς πετρελαιοειδή στα €14,5 δις (μεταβολή Ιαν-Νοε 11/10: +10,7%).

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Λακασάς επισημαίνει: «Όπως είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως εξαιτίας της στάσης πληρωμών του κράτους και της μη επαρκούς ρευστότητας από τις τράπεζες, δυστυχώς οι προβλέψεις μας επιβεβαιώθηκαν καθώς βλέπουμε την αρχή μιας αρνητικής τάσης στις ελληνικές εξαγωγές, μετά από μια δυναμικά ανοδική πορεία. Πριν λοιπόν να είναι αργά, πρέπει άμεσα να γίνουν οι αναγκαίες κινήσεις για να ανατραπεί η τάση που έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται. Συγκεκριμένα ζητούμε στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης των ελληνικών επιχειρήσεων για τόνωση της ρευστότητας 1) να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από την Κυβέρνηση, όπου οι απατήσεις των επιχειρήσεων σε ότι αφορά την άμεση εξόφληση υποχρεώσεων του Δημοσίου και η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ θα διασφαλιστούν, 2) την σχεδίαση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Τράπεζας της Ελλάδος έτσι ώστε να πάψει να είναι το τραπεζικό σύστημα εμπόδιο για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας».